Sistem Pengurusan Inventori seCara berKomputer
Versi ke-3
Pendaftaran & Kemaskini (Untuk webmaster sahaja)
Pendaftaran (Untuk kegunaan Penyelia/Juruteknik membuat Pendaftaran)
Paparan (Untuk staf PPKA sahaja)
Kesemua 3 menu di atas memerlukan ID pengguna dan Katalaluan untuk masuk ke Sistem.
Laman ini direkabentuk untuk paparan 1024 x 768 pixels.

Sistem ini telah dibangunkan oleh:

Jawatankuasa Sistem Maklumat, Inventori dan Penyelenggaraan Alatan Makmal
Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam
Dengan Kerjasama:
Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi,Kampus Kejuruteraan.

Jika terdapat sebarang masalah, hubungi Zulkifly Hashim
di talian 6232, 019-4620855 atau email kepada webmaster