1. Nama : (pilihan)/(optional)
Name
2. Alamat emel : (pilihan)/(optional)
Email Address
3. No samb/no telefon bimbit : (pilihan)/(optional)
Extension Number/Handphone Number
4. Jabatan/P. Pengajian : (pilihan)/(optional)
Department/School
 

Sila (√) di kotak yang berkenaan / (please (√) in the appropriate box)
 
5. Kategori pelanggan :
Customer Categories
 
Pelajar Pra-ijazah (Under-graduate Student)
Pelajar Pasca-siswazah (Post-graduate Student)
Staf Akademik (Academic Staff)
Staf Pengurusan & Professional – Gred 41 & ke atas (Management & Professional Staff (grade 41 & above))
Staf Sokongan (Technical Staff)
   
6.

Adakah anda pernah membuat aduan atau permohonan perkhidmatan PPKT samada menerusi Kaunter ServisDesk PPKT atau melalui Sistem ServisDesk?

 

Jika ‘Tidak’, mohon nyatakan sebab dan tamatkan

 

 

   
   
 

Jika ‘Ya’,